Bağıl Not Sisteminin Mutlak Not Sisteminden Farkı

Mutlak not sistemi mutlak not sisteminden  farklı bir sistem.”50 ALAN GEÇER” gibi mutlak-değişmez olan bir not sistemi geçerli değil.Değişken-bağıl- bir başarı durumu sözkonusu.Dönem içinde alınan ara sınav ve ödev notları nihai başarıyı göstermez. Dönem sonundaki sınıf ortalaması esas alınarak başarı düzeyi belirlenir.

Sistemin Mantığı

Bağıl not, sizin dışınızdaki koşulları da değerlendirmeye almanın mantığıdırEğitim aynı ortamı paylaşan öğrencilere verildiğine göre onları başarılı ya da başarısız yapan koşullar paylaşılmaktadır. Sadece öğrencinin kişisel performansını değerlendirmek bu nedenle yeterli olmamalıdır. Sizden çok çalışan varsa siz de çalışmalısınız.

Başarısızlık nedeni sadece öğrenci değildir. Öğretici, kitabın niteliği, sınıfın fiziksel koşulları da başarıyı etkiler. O nedenle tek başına alınan not değil,  derse kayıtlı öğrenci sayısının başarı notlarının ortalamasına bakarak başarıya karar verilir.

Başarı Çıtası

Derse kayıtlı öğrencilerin notlarının ortalaması başarı çıtasını belirler.

Çıta CC notunu temsil eder. CC notu, o derse kayıtlı öğrencilerin aldığı notların ortalamasın kaçsa (ister 20 ister 60 olsun) onu 70 imiş gibi kabul eder. CC bu oranlanmış olan 70 puanı temsil eder.

Bu çıtanın 10 puan altında olanlar ŞARTLI OLARAK BAŞARILI SAYILIR  ve DD ve DC notları alırlar.

Bu çıtanın hizasında ve üstünde olanlar başarılı kabul edilir.CC ve üstünde olan CB,BB,BA,AA notlarını alırlar.

Notların düşük olduğu bir sınıfta sınıf ortalaması 20 ise bağıl not sisteminde bu 20 puan 70 puanmış gibi düşünülerek not sıralaması yapılır. Öğrenciler genellikle bu durumu çok avantajlı bir durum gibi algılayarak” hiç çalışmasak da olur, bağıl notla geçeriz” diye düşünebilirler.

O zaman “kümülatif not ortalaması ” denen BARAJ PUANI öğrenciye  bir U dönüş yaptırır.

Eğer çalışmadan geçmek mümkün olsaydı bu durumda baraj puana takılmadan üst sınıfa geçilebilirdi.

Fakat 1.80 BARAJ PUANI bu olasılığı ortadan kaldırıyor.

Eğer 2. yarıyılın sonunda öğrenci kümülatif not ortalamasını 1.80 Barajından atlatamazsa geri dönüp tekrar not yükseltecek şekilde bazı dersleri tekrar etmek durumunda kalır.1.80 barajını aşarsa 2. sınıf derslerini almaya başlayabilir.Bu durumda DD ve DC aldığınız notlar 1.80 barajı sayesinde başarılı kabul edilir.Buradaki ŞART, 1.80 alabilme şartıdır. Şartlı geçmenin mantığı da budur.

Aynı şekilde MEZUNİYET NOT BARAJI olarak da 2.0 puanı önem taşımaktadır.

Final notunuz 15 ve aşağıda ise otomatikman değerlendirme dışı kalacağınızı da biliniz.

Not Sistemi BAĞIL NOT SİSTEMİ PPT (İNDİR)
Not Hesaplama NOT HESAPAPLAMA 2012 ve SONRASI GİRİŞLİLER İÇİN