Makale Yayınları

1.        Hayal Altınoluk(Ceylan) “Sanat Pazarlaması”, Arredamento Mimarlık Tasarım Kültür Dergisi, 2000/100+27/Temmuz-Agustos/156-157, 2000, Review Makale, Hakemsiz Dergi

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

Berrin YÜKSEL, Serpil Çalışkan, Hayal CEYLAN. “The Determination of the Factors

Affecting the Personal Esteem of Working Women”, International Conference on Social Sciences, 21-24 August 2008, İzmir, TURKEY.