PROJELER

A) Ulusal Projeler:

 

- Stratigraphy, facies characteristics and economical potential of the Paleozoic-Mesozoic limestones of the Bartın area (Western Pontides), 2009, DEU BAP Project No. 2007.KB.FEN.026, Project Coordinator, 67 p.

 

- Kampaniyen-Mastrihtiyen istiflerinin rudist-foraminifer biyostratigrafisi, fasiyes analizi ve paleobiyocoğrafik özellikleri, Pontidler-kuzey Türkiye, 2009, TÜBİTAK Projesi No. 106 Y 144,Proje Yöneticisi, 185 s.

 

- Bey Dağları Karbonat Platformunun Üst Kretase-Alt Tersiyer Foraminifer ve Rudist Biyo-Stratigrafisi ve Platformun Evrimi, 2005, TÜBİTAK Projesi No. 102Y 062,Proje Yöneticisi, 186 p.

 

- Batı Anadolu’da Mesozoyik-Tersiyer geçişinin stratigrafisi, 2004, DEU AFS Projesi No. 02.KB.FEN.03, Proje Yöneticisi

 

- Çivril-Baklan Alanlarında Mesozoyik İstiflerinin stratigrafisi ve Kretase-Tersiyer geçişinin incelenmesi, 2001, DEU BAP Projesi No.0908.20.06.01, Proje Yöneticisi

 

- Milas, Tavas ve Çal alanlarında Menderes Masifi ile Likya Naplarının Stratigrafisi ve Tektonik İlişkisi, 1999,  DEU BAP Projesi No. 0908.98.06.20, Proje Yöneticisi

 

- Korkuteli Alanı (Barı Toroslar) Üst Kretase istifinin Biyostratigrafisi 1999, DEU BAP Projei No. 0922.97.01.32,  Proje Yöneticisi

 

- Menderes Masifindeki Kretase-Paleosen istifinin Rudist, Foraminifer ve Nannoplankton biyostratigrafisi, 1998, TÜBİTAK Projesi No. YDABÇAĞ-279, Proje Yöneticisi

 

- İzmir Ankara Zonu’nun İzmir ile Seferihisar arasındaki bölgenin stratigrafik özellikleri ve tektonik evrimi,1988, TÜBİTAK Projesi No. TBAG-644, Proje Araştırmacısı

 

 

B) Uluslararası Projeler:

 

 - Early Cretaceous Carbonate Platform from the Western Pontides, 2009, TÜBİTAK/CNRS Bilateral Project No. 104 Y 214, Project Manager, 81 p.

 

- Zonguldak-Amasra bölgesi (Batı Karadeniz) Alt Kretase rudist faunası, 2000, TÜBİTAK/CNRS Bilateral Project No. 5323.

 

- Tethyan Cretaceous Correlation, IGCP Project 262.

 

- Cretaceous Carbonate Platforms, Cretaceous Resources, Events, and Rythms-CRER, Working Group 4.