YAYINLAR

SUNUMLARMAKALELERTektonik kuşaklarin dağılımını gösteren Türkiye ve yakın çevresinin tektonik haritası (Okay & Tüysüz, 1999'dan)