DEÜ-SBE Medikal İnformatik Anabilim Dalı
Anasayfa arrow Makaleler

Giriş Formu


Kayıp Parola?
Makaleler
Ders İçerikleri PDF Yazdır E-posta
MEDİKAL İNFORMATİK ANABİLİM DALI
TIBBİ BİLİŞİM BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI (MİF-YL-BH)

  

GÜZ YARIYILI DERSLERİ
KUR
UYGKREDİ
MİF 5001 Temel İnformasyon Teknolojileri303
MİF 5003 Programlama ve Algoritmalara Giriş324
MİF 5005 Veritabanı Tasarımına Giriş324
MİF 5009 İleri Algoritmalar303
BİO 5013 Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri I324
SBE 5011 İnsan Vücudunun Yapı ve Fonksiyonu202
SBE 5013 Tıp Bilimlerine ve Tıp Terminolojisine Giriş202
TBG 5009 Genetik303
MAT 5001 Applied Mathematics303
STA 5021 Statistical Software in Data Analysis303
    
SBE 5006 Sağlık Araştırma Tekn.ve Analiz Yönt.324
BİO 5018 Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri II223
CME 2001 Data Structures and Algorithms223
CME 3001 Database Management Systems223
STA 5022 Applied Statistics in Scientific Research223
    

 

*Dersler, öğrencinin formasyonu ve ilgi alanı göz önüne alınarak, en az 12 kredi olacak şekilde danışman ile birlikte planlanır. 
*Yukarıda yeralan dersler dışında, Üniversitenin herhangi başka bir biriminden ve herhangi başka bir programından, danışmanın onayıyla ders seçilebilir. 
*Bilimsel Hazırlık öğrencileri, seçtikleri en az 12 kredilik derslerini iki yarıyılda  tamamlamak ve başarmak zorundadırlar. Bu programda geçen süre Yüksek Lisans süresinden sayılmaz. 
*Bilimsel Hazırlık programını tamamlamak üzere alınan dersler Yüksek Lisans kredisine sayılmaz. 
*Bilimsel Hazırlık programında başarı düzeyinin saptanmasında DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5/d maddesi gereğince DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim hükümleri uygulanır. 

   

MEDİKAL İNFORMATİK ANABİLİM DALI
TIBBİ BİLİŞİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MİF-YL)

                 

(1. YARIYIL) (GÜZ/BAHAR YARIYILI )   
ZORUNLU DERSLERİ
KUR
UYGKREDİ
MİF 5096 Seminer223

1.yarıyılda en az 12 kredilik ders alınmalıdır.—Zorunlu dersler dışında seçilecek dersler danışman onayı ile LİSTE A’dan (1. 2. 3 ve 4. yarıyılda önerilen dersler listesi) ya da üniversitenin diğer akademik birimlerinde açılan derslerden seçilir. İsteyen öğrenciler bu dönemde Aachen Üniversitesinde yürütülecek programa devam edebilirler. Bu öğrenciler için uygulanacak programda yer alan dersler LİSTE B’de gösterilmiştir. Öğrencilerin bu programdan 30 ECTS kredisi alması gerekmektedir. 

(2. YARIYIL) (GÜZ/BAHAR YARIYILI )   
ZORUNLU DERSLERİ
KUR
UYGKREDİ
MİF 5089 Temel Sunumlar/Uygulamalar I223
MİF 5091 Alan Çalışması I021
MİF 5093 Seminer I021
MİF 5095 Projeye Dayalı Öğrenme Oturumu I303
MİF 5098 Uzmanlık Alanı 120-
MİF 5099 Tez Çalışması1---

 Zorunlu dersler dışında seçilecek dersler danışman onayı ile LİSTE A’dan (1.2.3 ve 4.yarıyılda önerilen dersler listesi) ya da üniversitenin diğer akademik birimlerinde açılan derslerden seçilir.Başka üniversiteye ait akademik birimlerden danışman onayı ile de ders seçilebilir. 

(3. YARIYIL) (GÜZ/BAHAR YARIYILI )   
ZORUNLU DERSLERİ
KUR
UYGKREDİ
MİF 5088 Temel Sunumlar/Uygulamalar II223
MİF 5090 Alan Çalışması II021
MİF 5092 Seminer II021
MİF 5094 Projeye Dayalı Öğrenme Oturumu II303
MİF 5098 Uzmanlık Alanı 120-
MİF 5099 Tez Çalışması1---

 Zorunlu dersler dışında seçilecek dersler danışman onayı ile LİSTE A’dan (1.2.3 ve 4.yarıyılda önerilen dersler listesi) ya da üniversitenin diğer akademik birimlerinde açılan derslerden seçilir.Başka üniversiteye ait akademik birimlerden danışman onayı ile de ders seçilebilir. 

(4. YARIYIL) (GÜZ/BAHAR YARIYILI )   
ZORUNLU DERSLERİ
KUR
UYGKREDİ
MİF 5098 Uzmanlık Alanı 120-
MİF 5099 Tez Çalışması1---

 4. yarıyılda kredili ders alma zorunluluğu yoktur.Zorunlu dersler dışında seçilecek dersler danışman onayı ile LİSTE A’dan (1.2.3 ve 4.yarıyılda önerilen dersler listesi) ya da üniversitenin diğer akademik birimlerinde açılan derslerden seçilir.Başka üniversiteye ait akademik birimlerden danışman onayı ile de ders seçilebilir.2. ve 3. yarıyıllarda en az 1 adet seçmeli ders alma zorunluluğu bulunmaktadır. 

    
LİSTE A: 1., 2., 3, ve 4. YARIYILLARDA ÖNERİLEN SEÇMELİ DERSLER
KUR
UYGKREDİ
MİF 5006 Tıbbi Bilişim303
EEE 5014 Electronic Instrumentation303
EEE 5029 Artifical Neural Networks303
EEE 5031 Advanced Computer Networks303
EEE 5034 Computer Vision303
EEE 5045 Microprocessor Applications303
EEE 5047 Microcontroller Architecture and Applications303
EEE 5075 Information Theory and Coding303
EEE 5076 Biomedical Signal Processing303
EEE 5088 Biomedical  Instrumentation303
MİF 5007 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı202
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I223
SBE 5021 Hücreye Giriş303
SBE 6007 Deneysel Araşt.Planlan., Yürütül. Ve Değerlendir.404
EEE 4001 Fundamentals of Biomedical Engineering 303
EEE 5033 Digital Image Processing303
IND 5033 Management Control Systems and Budgeting Prosess303
CSE 4003 Computer Networks303
MİF 5011 Elektronik Hasta Kaydı202
SBE 5024 Biyokimyada Biyoinformatik Uygulamala.324
IND 5006 Planning and Design of Service Systems303
CSE 5024 Web Engineering303
CSE 5066 Multimedia Information Retrieval303
MİF 5012 Proje Yönetimi202
MİF 5013 Uygulamalı Veri Madenciliği202
MİF 5014 Klinik Çalışmalarda Doğrusal Programlama Uygulamaları202
MİF 5015 Klinik Çalışmalarda İstatistik ve Analizi202
MİF 5016 Bilgisayarlı İstatistik ve Analizi202
MİF 5017 Tıbbi Görüntü İşleme ve Analizi202
MİF 5018 Yapay Sinir Ağlarına Giriş202

    

LİSTE B: AACHEN ÜNİVERSİTESİNDE AÇILAN DERSLER
KUR
UYGKREDİ
ACH 5002 Electrical Engineering For Power Systems122
ACH 5004 Medical Imaging122
ACH 5006 Material Science122
ACH 5008 Medical Measurement Technology122
ACH 5010 Fundamentals of Chemical Sensors and Biosen.122
ACH 5012 Dinamic Systems122
ACH 5014 Laser Technology122
ACH 5016 Cell Culture Technology122

    

        

 

Son Güncelleme ( Sunday, 04 December 2011 )
 
Dokuz Eylül Üniversitesi PDF Yazdır E-posta

DEU web sayfası için linki tıklayınız.

www.deu.edu.tr

 

DEU Medikal İnformatik web sayfası için tıklayınız.

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=15558

Son Güncelleme ( Wednesday, 12 January 2011 )
 
Karikatürler PDF Yazdır E-posta

 

 

 

Son Güncelleme ( Sunday, 07 November 2010 )
 
Etkinlikler PDF Yazdır E-posta

HIBIT 2011 2-5 Mayıs tarihlerinde İzmir'de yapılıyor.

2011'deki HIBIT sempozyumu (The 6th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics), İzmir'de düzenleniyor. Toplantı web sitesi için tıklayınız.

 

VII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Yapıldı.

Tıp Bilişimi Kongresi, 14-17 Ekim 2010 tarihlerinde KKTC Gazi Mağusa’da yapıldı. Üniversiteler, devlet kurumları, özel sektörün yanı sıra yabancı katılımcıların da olduğu kongrede tıp bilişimi ile ilgili olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler çok boyutlu olarak ele alındı. Ana tema “Sağlıkta Kalite, Performans ve Verimlilik için Bilgi Teknolojileri” yanı sıra diğer güncel konular da tartışıldı.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Son Güncelleme ( Wednesday, 12 January 2011 )
 
Tip Bilisimi Sozlugu PDF Yazdır E-posta

Tıp Bilisimi Sözlüğü

Terimİngilizce KısaltmaTürkçe KarşılığıÖzet AçıklamasıTürkçe Kısaltması
Artificial intelligence Yapay zeka Algoritma biçiminde tanımlanmayan, buluşsal yöntemlerle otomatik öğrenme yöntemlerinden yararlanan ve doğal dil anlama, söz çözümleme, örüntü tanımlama gibi algısal ya da bilişsel süreçlerle ilgili bilgisayar modelleri geliştiren araştırma alanı 
Computer-Based patient record Bilgisayar tabanlı hasta kaydı  
Clinical İnformation Systems Klinik bilgi sistemleri  
Data Veri -Bilgisayar için işlenebilir duruma getirilmiş sayısal ya da sayısal olmayan nicelikler-Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşıma dayalı bir gösterimi 
Data entry Veri girişiBilgi işleme sistemine verileri girme  
Data collection Veri toplama, veri derlemeBilgisayar ortamında saklanması ön görülen ham verilerin yeni bir uygulama için ilk kez toplanması ya da önceden derlenmiş ve bilgisayara girilmiş veri dosyalarının güncelleştirilerek yaşatılması için sürekli biçimde derlenmesi. 
Data converter Veri çeviriciVerileri bir gösterimden başka gösterime dönüştürmeye yarayan aygıt, örneğin analog sayısal ya da sayısal analog çevirici-Veri dosyalarını bir formatından diğerine çeviren program.  
Data mining Veri madenciliği  
Data Repository Veri deposu/havuzu  
Data warehous Veri ambarı Çeşitli bilgisayarlara dağıtılmış, çeşitli formatlarda olabilen bilgilere hızlı erişilebilmesini sağlayan ve karar verme sürecinde stratejik verilerin elde edilmesine olanak verecek şekilde düzenlenmiş merkezi veri yapısı. 
Data source Veri kaynağıVeri iletişim sistemlerinde veri iletiminin başladığı, verilerin yola çıktığı aygıt. 
Digital imaging  Sayısal görüntülemeSayısal imgelerin yaratılması ve dağıtımı için kullanılan teknik. 
Digital Imaging and Communications in MedicineDICOMTıbbi dijital/sayısal görüntülerin iletilmesiTıbbi görüntüleme cihazlarının mesajlaşma ve haberleşme protokolüdür 
Electronic Medical RecordEMRElektronik sağlık kaydı  
Flowchart Akış şemasıBir sorunun tanımı, çözümlenmesi yada çözüm yönteminin çizimsel bir gösterimi. 
Hospital Information SystemHISHastane bilgi sistemi  
Human-computer interaction İnsan-bilgisayar etkileşimi  
informatics Bilişim İnsanoğlunun teknik, sağlık,  ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve rasyonel biçimde işlenmesi bilimi. 
information Bilgi -Bilgi işlemede, verilerden elde edilen herhangi bir kavram, olgu, anlam. 
Information TechnologiesITBilgi teknolojileri, bilişim teknolojileriBilginin derlenmesi, edinimi, örgütlenmesi, dağıtımına ilişkin tüm hizmetler, yazılım ve donanım. BT
Knowledge BilgiOlguların ve bunlardan elde edilen genelleştirmelerin örgütlü bütünü. 
Medical Imaging Tıbbi Görüntülemeİnsan vücudunun klinik amaçlar için görüntülerinin oluşturulması amacıyla kullanılan teknik, metot ve yöntemler. 
Medical records Tıbbi kayıtlar  
Physician Order entryPOEDoktor istemi/komutu girişi  
Picture Archiving and Communication SystemsPACSGörüntü arşivleme ve iletişim sistemiTıbbi görüntüleme cihazlarından elde edilen görüntülerin arşivlenmesini ve iletilmesini sağlayan sistemdir. 
Teleconsultation  Telekosultasyon Teletıp hizmeti kullanılarak yapılmış klinik konsultasyon 
Telemedicine TeletıpTıbbi verinin, danışma veya uzaktan inceleme amacıyla, telefon, Internet veya diğer ağlar vasıtasıyla iletildiği klinik uygulamadır. 
User interface Kullanıcı arayüzüKullanıcının bir program, sistem ya da aygıt ile etkileşmesini sağlayan yazılım, donanım ya da yazılım ve donanım. 
Vendor Sağlayıcı  
Vendor supplied Satıcı tarafından sağlananYazılımda ancak yazılımın yaratıcısı tarafından sağlanan dosya ya da bilgi. 
Workstation  İş istasyonu Yüksek nitelikli video uç birim ve büyük çapta bellek ile donatılmış ve genellikle bilgisayar destekli tasarım ve imalat, yazılım geliştirme, video işleme, masaüstü yayıncılık benzeri işlerde kullanılan bilgisayar. 
Son Güncelleme ( Sunday, 12 December 2010 )
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>

Sonuçlar 1 - 9 Toplam: 16