DEÜ-SBE Medikal İnformatik Anabilim Dalı
Anasayfa arrow Ders İçerikleri arrow Ders İçerikleri

Giriş Formu


Kayıp Parola?
Ders İçerikleri
Yazar Administrator   
MEDİKAL İNFORMATİK ANABİLİM DALI
TIBBİ BİLİŞİM BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI (MİF-YL-BH)

  

GÜZ YARIYILI DERSLERİ
KUR
UYGKREDİ
MİF 5001 Temel İnformasyon Teknolojileri303
MİF 5003 Programlama ve Algoritmalara Giriş324
MİF 5005 Veritabanı Tasarımına Giriş324
MİF 5009 İleri Algoritmalar303
BİO 5013 Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri I324
SBE 5011 İnsan Vücudunun Yapı ve Fonksiyonu202
SBE 5013 Tıp Bilimlerine ve Tıp Terminolojisine Giriş202
TBG 5009 Genetik303
MAT 5001 Applied Mathematics303
STA 5021 Statistical Software in Data Analysis303
    
SBE 5006 Sağlık Araştırma Tekn.ve Analiz Yönt.324
BİO 5018 Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri II223
CME 2001 Data Structures and Algorithms223
CME 3001 Database Management Systems223
STA 5022 Applied Statistics in Scientific Research223
    

 

*Dersler, öğrencinin formasyonu ve ilgi alanı göz önüne alınarak, en az 12 kredi olacak şekilde danışman ile birlikte planlanır. 
*Yukarıda yeralan dersler dışında, Üniversitenin herhangi başka bir biriminden ve herhangi başka bir programından, danışmanın onayıyla ders seçilebilir. 
*Bilimsel Hazırlık öğrencileri, seçtikleri en az 12 kredilik derslerini iki yarıyılda  tamamlamak ve başarmak zorundadırlar. Bu programda geçen süre Yüksek Lisans süresinden sayılmaz. 
*Bilimsel Hazırlık programını tamamlamak üzere alınan dersler Yüksek Lisans kredisine sayılmaz. 
*Bilimsel Hazırlık programında başarı düzeyinin saptanmasında DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5/d maddesi gereğince DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim hükümleri uygulanır. 

   

MEDİKAL İNFORMATİK ANABİLİM DALI
TIBBİ BİLİŞİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MİF-YL)

                 

(1. YARIYIL) (GÜZ/BAHAR YARIYILI )   
ZORUNLU DERSLERİ
KUR
UYGKREDİ
MİF 5096 Seminer223

1.yarıyılda en az 12 kredilik ders alınmalıdır.—Zorunlu dersler dışında seçilecek dersler danışman onayı ile LİSTE A’dan (1. 2. 3 ve 4. yarıyılda önerilen dersler listesi) ya da üniversitenin diğer akademik birimlerinde açılan derslerden seçilir. İsteyen öğrenciler bu dönemde Aachen Üniversitesinde yürütülecek programa devam edebilirler. Bu öğrenciler için uygulanacak programda yer alan dersler LİSTE B’de gösterilmiştir. Öğrencilerin bu programdan 30 ECTS kredisi alması gerekmektedir. 

(2. YARIYIL) (GÜZ/BAHAR YARIYILI )   
ZORUNLU DERSLERİ
KUR
UYGKREDİ
MİF 5089 Temel Sunumlar/Uygulamalar I223
MİF 5091 Alan Çalışması I021
MİF 5093 Seminer I021
MİF 5095 Projeye Dayalı Öğrenme Oturumu I303
MİF 5098 Uzmanlık Alanı 120-
MİF 5099 Tez Çalışması1---

 Zorunlu dersler dışında seçilecek dersler danışman onayı ile LİSTE A’dan (1.2.3 ve 4.yarıyılda önerilen dersler listesi) ya da üniversitenin diğer akademik birimlerinde açılan derslerden seçilir.Başka üniversiteye ait akademik birimlerden danışman onayı ile de ders seçilebilir. 

(3. YARIYIL) (GÜZ/BAHAR YARIYILI )   
ZORUNLU DERSLERİ
KUR
UYGKREDİ
MİF 5088 Temel Sunumlar/Uygulamalar II223
MİF 5090 Alan Çalışması II021
MİF 5092 Seminer II021
MİF 5094 Projeye Dayalı Öğrenme Oturumu II303
MİF 5098 Uzmanlık Alanı 120-
MİF 5099 Tez Çalışması1---

 Zorunlu dersler dışında seçilecek dersler danışman onayı ile LİSTE A’dan (1.2.3 ve 4.yarıyılda önerilen dersler listesi) ya da üniversitenin diğer akademik birimlerinde açılan derslerden seçilir.Başka üniversiteye ait akademik birimlerden danışman onayı ile de ders seçilebilir. 

(4. YARIYIL) (GÜZ/BAHAR YARIYILI )   
ZORUNLU DERSLERİ
KUR
UYGKREDİ
MİF 5098 Uzmanlık Alanı 120-
MİF 5099 Tez Çalışması1---

 4. yarıyılda kredili ders alma zorunluluğu yoktur.Zorunlu dersler dışında seçilecek dersler danışman onayı ile LİSTE A’dan (1.2.3 ve 4.yarıyılda önerilen dersler listesi) ya da üniversitenin diğer akademik birimlerinde açılan derslerden seçilir.Başka üniversiteye ait akademik birimlerden danışman onayı ile de ders seçilebilir.2. ve 3. yarıyıllarda en az 1 adet seçmeli ders alma zorunluluğu bulunmaktadır. 

    
LİSTE A: 1., 2., 3, ve 4. YARIYILLARDA ÖNERİLEN SEÇMELİ DERSLER
KUR
UYGKREDİ
MİF 5006 Tıbbi Bilişim303
EEE 5014 Electronic Instrumentation303
EEE 5029 Artifical Neural Networks303
EEE 5031 Advanced Computer Networks303
EEE 5034 Computer Vision303
EEE 5045 Microprocessor Applications303
EEE 5047 Microcontroller Architecture and Applications303
EEE 5075 Information Theory and Coding303
EEE 5076 Biomedical Signal Processing303
EEE 5088 Biomedical  Instrumentation303
MİF 5007 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı202
SBE 5035 Sağlık Bilimlerinde Etik I223
SBE 5021 Hücreye Giriş303
SBE 6007 Deneysel Araşt.Planlan., Yürütül. Ve Değerlendir.404
EEE 4001 Fundamentals of Biomedical Engineering 303
EEE 5033 Digital Image Processing303
IND 5033 Management Control Systems and Budgeting Prosess303
CSE 4003 Computer Networks303
MİF 5011 Elektronik Hasta Kaydı202
SBE 5024 Biyokimyada Biyoinformatik Uygulamala.324
IND 5006 Planning and Design of Service Systems303
CSE 5024 Web Engineering303
CSE 5066 Multimedia Information Retrieval303
MİF 5012 Proje Yönetimi202
MİF 5013 Uygulamalı Veri Madenciliği202
MİF 5014 Klinik Çalışmalarda Doğrusal Programlama Uygulamaları202
MİF 5015 Klinik Çalışmalarda İstatistik ve Analizi202
MİF 5016 Bilgisayarlı İstatistik ve Analizi202
MİF 5017 Tıbbi Görüntü İşleme ve Analizi202
MİF 5018 Yapay Sinir Ağlarına Giriş202

    

LİSTE B: AACHEN ÜNİVERSİTESİNDE AÇILAN DERSLER
KUR
UYGKREDİ
ACH 5002 Electrical Engineering For Power Systems122
ACH 5004 Medical Imaging122
ACH 5006 Material Science122
ACH 5008 Medical Measurement Technology122
ACH 5010 Fundamentals of Chemical Sensors and Biosen.122
ACH 5012 Dinamic Systems122
ACH 5014 Laser Technology122
ACH 5016 Cell Culture Technology122

    

        

 

Son Güncelleme ( Sunday, 04 December 2011 )