Tip Bilisimi Sozlugu
Yazar Administrator   

Tıp Bilisimi Sözlüğü

Terimİngilizce KısaltmaTürkçe KarşılığıÖzet AçıklamasıTürkçe Kısaltması
Artificial intelligence Yapay zeka Algoritma biçiminde tanımlanmayan, buluşsal yöntemlerle otomatik öğrenme yöntemlerinden yararlanan ve doğal dil anlama, söz çözümleme, örüntü tanımlama gibi algısal ya da bilişsel süreçlerle ilgili bilgisayar modelleri geliştiren araştırma alanı 
Computer-Based patient record Bilgisayar tabanlı hasta kaydı  
Clinical İnformation Systems Klinik bilgi sistemleri  
Data Veri -Bilgisayar için işlenebilir duruma getirilmiş sayısal ya da sayısal olmayan nicelikler-Olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşıma dayalı bir gösterimi 
Data entry Veri girişiBilgi işleme sistemine verileri girme  
Data collection Veri toplama, veri derlemeBilgisayar ortamında saklanması ön görülen ham verilerin yeni bir uygulama için ilk kez toplanması ya da önceden derlenmiş ve bilgisayara girilmiş veri dosyalarının güncelleştirilerek yaşatılması için sürekli biçimde derlenmesi. 
Data converter Veri çeviriciVerileri bir gösterimden başka gösterime dönüştürmeye yarayan aygıt, örneğin analog sayısal ya da sayısal analog çevirici-Veri dosyalarını bir formatından diğerine çeviren program.  
Data mining Veri madenciliği  
Data Repository Veri deposu/havuzu  
Data warehous Veri ambarı Çeşitli bilgisayarlara dağıtılmış, çeşitli formatlarda olabilen bilgilere hızlı erişilebilmesini sağlayan ve karar verme sürecinde stratejik verilerin elde edilmesine olanak verecek şekilde düzenlenmiş merkezi veri yapısı. 
Data source Veri kaynağıVeri iletişim sistemlerinde veri iletiminin başladığı, verilerin yola çıktığı aygıt. 
Digital imaging  Sayısal görüntülemeSayısal imgelerin yaratılması ve dağıtımı için kullanılan teknik. 
Digital Imaging and Communications in MedicineDICOMTıbbi dijital/sayısal görüntülerin iletilmesiTıbbi görüntüleme cihazlarının mesajlaşma ve haberleşme protokolüdür 
Electronic Medical RecordEMRElektronik sağlık kaydı  
Flowchart Akış şemasıBir sorunun tanımı, çözümlenmesi yada çözüm yönteminin çizimsel bir gösterimi. 
Hospital Information SystemHISHastane bilgi sistemi  
Human-computer interaction İnsan-bilgisayar etkileşimi  
informatics Bilişim İnsanoğlunun teknik, sağlık,  ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve rasyonel biçimde işlenmesi bilimi. 
information Bilgi -Bilgi işlemede, verilerden elde edilen herhangi bir kavram, olgu, anlam. 
Information TechnologiesITBilgi teknolojileri, bilişim teknolojileriBilginin derlenmesi, edinimi, örgütlenmesi, dağıtımına ilişkin tüm hizmetler, yazılım ve donanım. BT
Knowledge BilgiOlguların ve bunlardan elde edilen genelleştirmelerin örgütlü bütünü. 
Medical Imaging Tıbbi Görüntülemeİnsan vücudunun klinik amaçlar için görüntülerinin oluşturulması amacıyla kullanılan teknik, metot ve yöntemler. 
Medical records Tıbbi kayıtlar  
Physician Order entryPOEDoktor istemi/komutu girişi  
Picture Archiving and Communication SystemsPACSGörüntü arşivleme ve iletişim sistemiTıbbi görüntüleme cihazlarından elde edilen görüntülerin arşivlenmesini ve iletilmesini sağlayan sistemdir. 
Teleconsultation  Telekosultasyon Teletıp hizmeti kullanılarak yapılmış klinik konsultasyon 
Telemedicine TeletıpTıbbi verinin, danışma veya uzaktan inceleme amacıyla, telefon, Internet veya diğer ağlar vasıtasıyla iletildiği klinik uygulamadır. 
User interface Kullanıcı arayüzüKullanıcının bir program, sistem ya da aygıt ile etkileşmesini sağlayan yazılım, donanım ya da yazılım ve donanım. 
Vendor Sağlayıcı  
Vendor supplied Satıcı tarafından sağlananYazılımda ancak yazılımın yaratıcısı tarafından sağlanan dosya ya da bilgi. 
Workstation  İş istasyonu Yüksek nitelikli video uç birim ve büyük çapta bellek ile donatılmış ve genellikle bilgisayar destekli tasarım ve imalat, yazılım geliştirme, video işleme, masaüstü yayıncılık benzeri işlerde kullanılan bilgisayar. 
Son Güncelleme ( Sunday, 12 December 2010 )