1) SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİME YÖNELİK İNANÇ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Merve KOCAGÜL SAĞLAM, Mehmet ŞAHİN
2) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVARA YÖNELİK KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ
Ahmet ÜNAL, Mahmut Sami KILIÇ
3) MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNİ SEÇEN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERSE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Cenk KEŞAN, Mehmet Çağlar COŞAR, vd.
4) ATIK NESNELERİN SANAT EĞİTİMİNDE KULLANILMASI
Firdevs SAĞLAM, Turan ENGİNOĞLU
5) BİR DOĞA EĞİTİM PROJESİNİN KATILIMCI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İdris OĞURLU
6) ÇEVRE SORUNLARI KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Aysun ÇAKIR, Bülent AYDOĞDU

1) İLKÖĞRETİM GENEL EĞİTİM SINIFI İLE ÖZEL EĞİTİM SINIFINDA ÖĞRENİM GÖREN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Kamil SÜLÜN, Alev GİRLİ
2) ÖĞRETMENLERİN SAĞLIK VE CİNSEL EĞİTİM, İNSAN GENETİĞİ VE BEYNİ İLE ÇEVRE VE ÇEVRE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI
Yasemin GÜNAY, Hülya HAMURCU, vd.
3) MODELLEMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK, TUTUM VE KAVRAMSAL ANLAMAYA ETKİSİ
Gül ÜNAL ÇOBAN, Merve KOCAGÜL SAĞLAM, vd.
4) 21.YÜZYIL YÜKSEKÖĞRETİM SINIFLARINDA ÖĞRENEN MERKEZLİ ÖĞRENME ORTAMLARIN OLUŞTURULMASI
Mustafa ER
5) İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN EBEVEYNLERİNİN ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI
Emel YEŞİLKAYALI, Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ
6) ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİLİK ALGILARI VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI
Sibel DOLAPÇI, Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ
7) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV KONUSUNDAKİ AKADEMİK BAŞARILARI İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Hasan ALTUN, Süha YILMAZ

1) SIKIŞMIŞ HİSSETME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Recep UYSAL, Ahmet AKIN, vd.
2) CAREER EDUCATION SYSTEM CREATION AND IMPROVEMENT: A CASE OF LITHUANIA
Vincentas Lamanauskas
3) REVEALING TEMPERATURE INVERSION THROUGH ENVIRONMENTAL EDUCATION
İbrahim Atalay
4) SUMMER SCHOOL AS A MODERN WAY OF INTERNATIONAL EDUCATION
Natalia DEMESHKANT, Liudmyla DANKEVYCH, vd.

1) PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS\' PEDAGOGICAL ORIENTATIONS OF SCIENCE INQUIRY CONTINUUM
Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU
2) YARATICILIK, GİRİŞİMCİLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
Fatma Ebru İKİZ, Canan YÖRÜK, vd.
3) GÖRSEL OKUMANIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİ BAŞARILARINA ETKİSİ: HAREKET KONUSU ÖRNEĞİ
Esra KUVVETLİ ARPAGUŞ, Selma MOĞOL, vd.
4) GÖRSELLEŞTİRME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖGRETİM UYGULAMALARI PROBLEM CÖZMEDE GÖRSELLESTİRMENİN ETKİLİ KULLANIMINI DESTEKLER Mİ?
Oya Uysal Koğ, Neş'e Başer
5) FEN DERSLERİNDE ANİMASYON DESTEKLİ KAVRAM KARİKATÜRLERİ KULLANIMININ ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORGULAYICI ÖĞRENME BECERİLERİ ALGILARINA ETKİSİ
Ertuğ EVREKLİ, Ali Günay Balım
6) İNSAN VE ÇEVRE ÜNİTESİNE YÖNELİK BİR ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ (ÇBT) GELİŞTİRME VE GEÇERLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Gökçe OK, Süleyman BAŞLAR

1) MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTOMOLOJİK İNANÇLARI
Fatıma AKYÜZLÜER
2) LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYAYA YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ
3) KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ ÜNİTESİNE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUK TESTİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Yıldızay Ayyıldız, Leman Tarhan
4) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ KARMAŞIKLIĞI ALGILARININ UYUM SAĞLAMA DAVRANIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİNE ETKİSİ
Yusuf CERİT
5) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BENZETİM TEKNİĞİ
Gürkan Tabak, Ali GÖÇER

1) JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS AS VICTIMS OF VIOLENCE AT SCHOOL
Jolanta Mackowicz
2) BEYİN UYUMLU ÖĞRENME YAKLAŞIMININ İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE AKADEMİK BENLİK SAYGILARINA ETKİSİ
Tuncay CANBULAT, Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ
3) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSLÜ İFADELERE İLİŞKİN SAYI DUYULARI VE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gülcan BAYRAM, Asuman DUATEPE PAKSU
4) 11.SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMINA BAĞLI AKTİVİTELERİN KULLANILMASININ KELİME ÖĞRENİMİ VE KALICILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
Sefanur AKÇİN , Yeşim BEKTAŞ ÇETİNKAYA
5) FOSTERING A GROUP OF SCIENCE TEACHERS SUPPORTED BY AUDIOVISUAL RESOURCES TO APPROACH THE NATURE OF SCIENCE IN TEACHING SITUATIONS
Edson Rodrigues SANTANA, Agnaldo Arroio

1) INTRODUCING COMICS AS AN ALTERNATIVE SCIENTIFIC NARRATIVE IN CHEMISTRY TEACHING
Karen C. WEBER, Teresa C. B. SALDANHA, vd.
2) SÖZCÜK GELİŞTİRME AKTİVİTELERİNİN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUKLARI GENEL DİL SEVİYELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Mert TOPKARAOĞLU, Hakan DİLMAN
3) EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Nail İLHAN, Ali Rıza ŞEKERCİ, vd.
4) ÖĞRETMEN EĞİTİMİNE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU MODELLERİ VE TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ
Zehra KAYA, Ömer YILAYAZ
5) İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRKİYE?DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ KARİYER OLARAK NASIL ALGILADIKLARI GERÇEĞİ: BULGULARIN ANALİZİ
Gülşah Külekçi

1) 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE İNTERAKTİF ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARIYA VE TUTUMA ETKİSİ
Burak ÖĞRETEN, Şafak ULUÇINAR SAĞIR
2) ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI: KAHRAMANMARAŞ İL ÖRNEĞİ
Cengiz TÜYSÜZ
3) BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELEMESİ
Bülent Nuri ÖZCAN, Elif TÜRNÜKLÜ
4) ANİMASYONLA EĞİTİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOLOJİ TUTUMUNA ETKİSİ
Murat GENÇ
5) ENVIRONMENTAL AWARENESS OF THE STUDENTS OF AGRICULTURAL UNIVERSITIES IN POLAND AND UKRAINE
Natalia DEMESHKANT

1) YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA DAYALI KİMYA LABORATUAR UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA, BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE VE LABORATUAR PERFORMANSLARINA ETKİSİ
Yayım Tarihi: 09.01.2013
Ercan ARI, Hale BAYRAM
2) AMBALAJ-REKLAM İLİŞKİSİ VE TASARIM EĞİTİMİNDEKİ YERİ
Yayım Tarihi: 14.02.2013
Nazan DÜZ
3) DİKKAT GELİŞTİRME EĞİTİMİNİN İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATLERİNİ TOPLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ
Yayım Tarihi: 15.02.2013
Aliye BOZAN, Yasin AKAY
4) PISA 2003 ÖĞRENCİ ANKETİNE GÖRE 15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Yayım Tarihi: 15.02.2013
Esra AZAPAĞASI İLBAĞI, Levent AKGÜN
5) METAL TEKNOLOJİSİ ALANI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Yayım Tarihi: 29.04.2013
Mehmet AKTAŞ, Mehmet Erdoğan

1) ÖĞRETMENLERİN ÜST DÜZEY BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Esin Meral KANDEMİR, Hülya YILMAZ
2) KÜRESELLEŞME VE ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDEKİ COĞRAFYA BÖLÜMLERİNE ETKİSİ
Nevzat Gümüş, Ali İLHAN
3) PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMALARI ÜZERİNE BİR PİLOT ÇALIŞMA
Dean W. OWEN, Fidan KORKUT OWEN
4) FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİ İÇERİSİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ: BİR ETKİNLİK ÖRNEĞİ "ISINAN TANECİKLERİN DANSI"
Ali Günay BALIM, Huriye DENİŞ ÇELİKER, vd.

1) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMENİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ
Füsun AKŞİT, Cemalettin ŞAHİN
2) REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
Serdal ÖZGÖZGÜ
3) FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Zafer ADIGÜZEL, Mustafa KARADAĞ, vd.
4) HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Fatih BALAMAN, Cengiz TÜYSÜZ
5) FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ DESTEKLİ ZİHİN HARİTALARI UYGULAMALARI
Ali Günay BALIM, Güliz AYDIN, vd.

1) THE IMPACTS OF THE COOPERATIVE LEARNING ON THE TURKISH STUDENTS' POPULAR MUSIC PREFERENCES AND THEIR PERCEPTIONS OF THE VALUE OF COURAGE
Ayfer Kocabaş, Feryal Çubukçu
2) ŞİFRELEME ETKİNLİKLERİYLE FAKTÖRİYEL VE PERMÜTASYON KONUSUNUN ÖĞRETİMİ
Ahmet Şükrü Özdemir, Fatma Erdoğan
3) ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜYLE BASİT ARAÇ-GEREÇLERLE YAPILAN FEN DENEYLERİ
Fatma Önen, Arif Çömek
4) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN VİYOLA METODLARININ İNCELENMESİ
Damla Bulut, Zülfükar Özfındık
5) GÖRSELLEŞTİRME YAKLAŞIMININ MATEMATİKTE ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞE VE SOYUT DÜŞÜNMEYE ETKİSİ
Oya Uysal Koğ, Neş'e Başer

1) WILLIAMS SENDROMU VE ZİHİN KURAMI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Deniz TEKİN, Alev GİRLİ
2) FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE ZİHİN HARİTASI VE KAVRAM KARİKATÜRÜ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE SORGULAYICI ÖĞRENME BECERİLERİ ALGILARINA ETKİSİ
Ertuğ EVREKLİ, Ali Günay BALIM
3) GÖRSEL SANAT ETKİNLİKLERİNE DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİLERİ
Suat TÜRKOĞUZ, Zeliha YAYLA
4) 9 - 11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ORFF SCHULWERK DESTEKLİ KEMAN EĞİTİMİNİN KEMAN ÇALMAYA YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
S. Serkan ŞEKER, Sermin BİLEN
5) SES KAVRAMINA YÖNELİK BİR ÇOKLU ZEKÂ ETKİNLİĞİ
Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Ahmet BACANAK, vd.
6) KODALY YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KEMAN ÇALMA BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Kemal Yıldırım

1) FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Didem İnel, Ali Günay Balım
2) NEGATİF BİLGİ KAVRAMI: HATA VE BAŞARISIZLIKLARDAN ÖĞRENME
Burhan AKPINAR, Süleyman AKDOĞAN
3) İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE EŞLİKLİ ÇALMAYA DAYALI KEMAN EĞİTİMİNİN ENTONASYON, ÖZGÜVEN VE TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Demet ERGEN, Sermin BİLEN
4) ANALOJİ VE ARAŞTIRMA TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMINA DAYALI REHBER MATERYAL UYGULAMASI İLE BUNA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Ümmühan ORMANCI, vd.
5) GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE VİYOLONSEL ÖĞRETİMİNİN İLK YILINDA ÖNERİLEN YAY TEKNİKLERİ VE BU TEKNİKLERİN PROGRAM TASLAĞINA YANSIMASI
Ruken Öztopalan, Ümit İŞGÖRÜR