home loans
home loans

Duyurular

Sitemiz hizmetinize açılmıştır.

Lhb AD Yönetimi...

 

 

DEÜ SBE LABORATUAR HAYVANLARI BİLİMİ ANABİLİM DALI KURULUŞ HİKAYESİ


Laboratuar Hayvanları Bilimi’nin gelişmiş ülkelerde 100-150 yıllık bir geçmişi olup, pozitif bilimlerin ana kollarından biri olarak faaliyet göstermesine karşın ülkemizde yeterince önem verilmemiştir.

Ülkemizde Laboratuar Hayvanları Biliminin kurulması konusundaki çalışmalar Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Prof. Dr. Ataman GÜRE ve Prof. Dr. Osman YILMAZ’ ın çalışmaları ile başlamıştır. DEÜ SBE Müdürü Sayın Prof. Dr. Gül GÜNER ve eski Rektörümüz Prof. Dr. Emin ALICI’ nın da büyük katkıları olmuştur.

2003 yılında DEÜ SBE Laboratuar Hayvanları Bilimi Bilim Dalı kurulma talebi ile müracaat yapılmıştır. Fakat YÖK tarafından bilim dalı olarak açılırsa daha sonraki süreçlerde çok kısıtlamaların yaşanabileceği göz önüne almamız gerektiğini belirterek Laboratuar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı olarak kurulmasının gerektiğini bildirmiştir. Bunun üzerine çalışmalarımız devam etmiş ve 2004 yılında Türkiye’de ilk defa YÖK tarafından onaylanan Laboratuar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı açılmıştır. Bu süreç içinde Prof Dr Ataman Güre’nin çok büyük katkı ve çabaları olmuştur. Aynı yıl hocamız Prof Dr Ataman Güre emekli olmuştur.

Ülkemizde bu bilim dalında yüksek lisans eğitimi yapılması için DEÜ SBE Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans Programı açma çabaları, bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların altyapısına yönelik önemli bir adım oluşturmuştur. 2004/2005 Öğretim Yılı’nda başlayan Yüksek Lisans Eğitimi için başvurular; DEÜ sağlık Bilimleri Enstitüsünün belirlediği dönemler içersinde devam etmektedir. Üniversitelerde deney hayvanları alanında akademisyenlik, sağlık araştırma ve uygulama merkezlerinde ve araştırma enstitülerinde çalışma olanakları gibi kariyer alanları sunan programa; ‘Veteriner Hekim’, ‘Tıp Doktoru’, ‘Diş Hekimi’, ‘Eczacı’ ve ‘Biyolog’lar başvurabilmektedir.

Prof. Dr. Osman YILMAZ, 2003/2004 yıllarında Laboratuar Hayvanları Bilimi’ne ilişkin Amerika Birleşik Devletleri’nde New York’ta Yale, Rockfeller, Cornell ve Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur. Daha sonra ülkemizin bu konudaki eksikliğine ilişkin tespitinden yola çıkarak, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesi’nde ilgili birimin kurulmasına öncülük etmiştir. Halen Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Osman Yılmaz, bu alandaki bilimsel çalışmaların Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde oldukça ilerlemiş ve kurumsallaşmış olduğunu gözlemlemiştir. Bu konudaki görüşlerini şöyle aktarmaktadır; “Laboratuar Hayvanları Bilimi; biyomedikal araştırmalarda hayvanların insani kullanımı ve verileri aydınlatıcı, ön yargısız yeniden üretilebilir şekilde toplanmasının öğretildiği multidisipliner bir bilim dalıdır. Laboratuar hayvanları biyolojisini, yetiştirilmesini, çevresel gereksinimleri, genetik ve mikrobiyolojik standartlaştırma işlemlerini, hastalıklardan korunma ve tedaviyi, deneysel tekniklerin iyileştirilmesini, anestezi, analjezi ve sakrifikasyon yöntemlerini içermektedir.

Üniversitemizin hedefi, eğitimde yapmış olduğu atılımların yanında bilimsel araştırmalarda da önemli atılımlar yapmaktır. Artık ülke olarak yaptığımız tüm bilimsel proje ve araştırmaların hedefi, bilimsellik başta olmak üzere, patent almak ve ekonomik kazanım elde etmeye yönelik olmalıdır Böylece ülkemizdeki sınırlı kaynaklarımız, hem daha verimli kullanılacak, hem de bilimsel ve ekonomik gelişimimize daha büyük yararlar sağlayacaktır. Sonuçta Türkiye olarak biz, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, bilimsel çalışmalardan ekonomik getiri sağlamayı hedef olarak koymalıyız. Çünkü ülkemizin gelişmesi ve bağımsızlığı, kısacası geleceği buradadır.” SaygılarımızlaDÜE SBE Laboratuar Hayvanları Bilimi AD