home loans
home loans

Duyurular

Sitemiz hizmetinize açılmıştır.

Lhb AD Yönetimi...

1 Ekim 2010 Cuma

08.30-09.00 Kayıt
09.00-10.30 Açılış Konuşmaları ve Plaket Töreni
Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. Osman YILMAZ
Sempozyum Eş ve Dernek Başkanı:
Doç. Dr. Siyami KARAHAN
DEÜ SBE Müdürü: Prof. Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tülay CANDA
DEÜ Rektörü: Prof. Dr. Mehmet FÜZUN
Plaket Töreni
10.30-10.45 Kahve Arası

10.45-12.15

1. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Osman YILMAZ, Doç. Dr. Siyami KARAHAN
Ülkemizde Laboratuvar Hayvancılığının Dünü ve Bugünü
Prof. Dr. Ataman GÜRE
Gelişmiş Ülkelerde Laboratuar Hayvancılığı Durumu ve Ülkemize Yansımaları Nasıl olmalı
Prof. Dr. Hamit OKUR
12.15-13.15 Öğle Yemeği

13.15-15.15

2. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ataman GÜRE, Prof. Dr. Hamit OKUR
Deneysel Hayvan Çalışmalarında Yasal Düzenlemelerin Gelişim Süreci- Türkiyenin Akreditasyon Süreci  İçin Öngörüleri  / Avrupada Laboratuar Hayvanlarının Üretimi ve Kullanılması Hangi Kurumlar Nasıl denetliyor
Javiver GUILLEN (FELASA Başkanı)
Laboratuvar Hayvanları Teknolojisinde Dünyanın Konumu- Gelecekteki Yeri / Deneysel Hayvan Araştırmaları Etiğinde 4 R nedir ve kimler tarafından uygulanıyor
Nikolaos KOSTOMİTSOPOULOS
(ICLAS Yönetim Kurulu Üyesi)
15.15-15.30 Kahve Arası

15.30-17.30

3. Oturum
Laboratuvar Hayvanları Kullanımında Uluslararası veya Avrupa'da Yeni Yasal Eğilimler
Gemma PERRETTO (FELASA Eski Başkanı)
Türkiye’de Laboratuar Hayvanları Bilimi Eğitimi
Prof. Dr. Osman YILMAZ
Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kavramında Hayvan Laboratuvarı
Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

2 Ekim 2010 Cumartesi

09.00-11.00

1. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ,
Doç. Dr. Ensari GÜNELİ
Hayvan Deneylerinde Standardizasyon, Refahı, Davranış ve Stresin deney sonuçlarına etkisi
Prof. Dr. Tuncay ALTUĞ
Laboratuar Hayvanlarında Üretim-Yetiştirme-Barındırma
Vet. Hek.Kıd.Alb.Dr. Tayfun İDE
Laboratuar Hayvanlarında Beslenme Şekil ve Davranışlarından Kaynaklı Varyasyonlar
Vet. Hek. Dr. İlyas ONBAŞILAR
11.00-11.15 Kahve Arası

11.15-12.30

2. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuncay ALTUĞ, Vet. Hek.Kıd.Alb. Tayfun İDE
Hayvan deneyleri Laboratuarlarında, Planlama, Mimari, İdare, Organizasyon
Halil BAŞARAN
(T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı)
Hayvan Deneylerinde Yasal düzenlemeler ve etik kurullar
Yaşar TÜRKLEŞ ( T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı )
12.30-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.00

3. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muammer SARIKAYA,  Prof. Dr. Hakan ORER
Spesific Patogen Free ve Transgenik Laboratuvar Hayvanları Üretimi
Prof. Dr. Haydar BAĞIŞ
Laboratuar Hayvanlarında Koruyucu Hekimlik
Prof. Dr. Alev KAYMAZ
Laboratuar Hayvanları Biliminde Biyogüvenlik ve İş Sağlığı
Öğr. Gör. Dr. Meral KARAMAN
15.00-15.30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 4. Oturum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rasih YILMAZ, Prof. Dr. Necati GÖKMEN
Poster ve Bildiriler
17:00 Kapanış