İLGİ ALANI

-Rudist Paleontolojisi ve Biyostratigrafisi

 

-Kretase Karbonat Platformlarının stratigrafisi,fasiyes özellikleri,evrimi ve ekonomik potansiyeli 

 

-Kretase Paleobiyocoğrafyası