YÖNETTİĞİ YL VE DR TEZLERİ

Mükerrem Fenerci: The Rudist fauna of Maden(Bayburt) area, 1992, 68 p. , MSc.

Bilal Sarı: Biostratigraphy of the Upper Cretaceous sequences in the Korkuteli area (Western Taurids), 1999, 162 p., MSc.

Emel Sedef Kaya: Microfacies characteristics of the Güvercinlik formation, Tahtaiskele-Yellicebelen mountain (Karaburun Peninsula), 2002, 124 p., MSc.  

Mihriban Bülbül:  Güney (Denizli) dolayındaki Neojen karbonatlarının fasiyes incelemesi, 2005, 89 s., MSc.

Tezcan Çobanoğlu: Stratigraphy, Facies characteristics and Economical Potential of the Paleozoic-Mesozoic limestones of the Bartın area (Western Pontides), 2009, MSc.

Hasan Sözbilir: Stratigraphy and sedimentology of the Tertiary sequences in the northeastern Denizli province (southweast Turkey), 1997, 195 p., PhD.

Mükerrem Fenerci: Cretaceous rudist fauna of Kocaeli Peninsula and Western Pontides, 1999, 232 p., PhD.

Bilal Sarı: Foraminifera-rudist biostratigraphy, Sr-C-isotope stratigraphy and microfacies analysis of the Upper Cretaceous sequences of the Bey Dağları autochthon (Western Taurides, Turkey), 2006, 450 p., PhD.